Søknad om norsk pass

Sist oppdatert: 24.03.2016 // Nordmenn som befinner seg i Sør-Sudan kan søke om nytt pass ved ambassaden i Juba. Alle som skal søke om pass MÅ avtale tid i forkant av oppmøte.

I lys av sikkerhetssituasjonen i Juba, oppfordrer vi alle som har muligheten til å ordne pass i Norge eller ved en annen utenriksstasjon.

Søknad om pass
Den som søker om nytt pass må avlegge fingeravtrykk og bilde på ambassaden. Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Huskeliste når du skal søke om pass

 • Gyldig legitimasjon.
 • Søker må ha norsk fødselsnummer.
 • Eventuelle fullmakter hvis du skal søke om pass til barn, fullmaktsskjema (samtykke) finner du på politiets nettsider.
 • Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass.
 • Kontanter til betaling av passgebyr.
 • Alle som skal søke om pass må møte personlig.

Gebyr

 • Pass koster NOK 450,- (USD 52,-) og betales i enten SSP eller USD (pga den raske inflasjonen, ta kontakt for pris i SSP) for personer fra og med fylte 16 år.
 • Pass koster NOK 270,- (USD 31,-) og betales i SSP (pga den raske inflasjonen, ta kontakt for pris i SSP) for barn til og med fylte 15 år.

Gyldig legitimasjon

Det gamle passet ditt er tilstrekkelig legitimasjon hvis det er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden det utløp. Er det første gang du skal ha pass, eller er det mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp, skal du ha med følgende legitimasjon:

 • Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, for eksempel bankkort med bilde
 • Eventuelt tidligere utløpt pass
 • Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger
 • NB! Hvis du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass eller pass som er utløpt for mindre enn tre måneder siden, kan ambassaden kreve at du har med deg en myndig norsk person med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet


Spesielt for søknad om pass til barn og ungdom under 18 år
Den som skal få utstedt pass må selv møte opp på passkontoret.  Dette gjelder også spedbarn. Begge foreldrene må samtykke i at barnet får pass, og minst en forelder må være med. Passet må signeres, men det gjelder ikke barn under 10 år eller den som ikke kan skrive navnet sitt. I slike tilfeller angis det "Not able to sign" i signaturfeltet. 

Minst en av foreldrene til stede
Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av foreldrene med foreldreansvar møte opp sammen med barnet for å gi sitt samtykke til passutstedelsen.
Har både far og mor foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Den av foreldrene som møter opp må ha med egen legitimasjon og skriftlig samtykke, samt legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av legitimasjon fra den som ikke møter. Fullmaktsskjema finner du på politiets nettsider. Dersom foreldreansvaret ligger hos en av foreldrene alene, må det dokumenteres.

Huskeliste ved søknad om pass til barn og ungdom

 • Passøkeren må være til stede. Dette gjelder også spedbarn.
 • Ta med et passbilde når barnet er under tre år. Det stilles spesielle krav til passbildet, se politiets nettsider for mer informasjon. Det vil bli utvist skjønn ved innlevering av bilder av svært små barn.
 • Ta med søkerens fødselsnummer, eventuelt fødselsattest.
 • Gyldig legitimasjon for den som møter sammen med passøkeren.
 • Fullmakt fra den andre forelderen, fullmaktsskjema (samtykke) finner du på politiets nettsider.
 • Gyldig legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av denne fra den andre forelderen.
 • Tidligere pass skal innleveres senest når det nye passet utleveres. Det gamle passet kan beholdes etter at det er makulert.
 • Kontanter for betaling av passgebyr.


Navneendring
Ved søknad om pass kommer navn som er registrert i Folkeregisteret automatisk inn i passet. Dersom navnet ikke stemmer, må passøkeren selv korrigere dette ved å kontakte Skatteetaten. Det er mulig å endre navn både elektronisk og i brevs form. Se Skatteetatens nettsider for mer informasjon.


Tapt/Stjålet pass
Ved tapt/stjålet pass, vennligst ha med følgende:

 • Hvis du ikke har kopi av ditt tapte/stjålne pass; annen form for identifikasjon (f.eks.: norsk førerkort, norsk bankkort, norsk fødselsattest).
 • Tapsmelding.
 • Hvis passet er stjålet: politirapport fra lokalt politi


Hvor lang tid tar det før passet er klart?
Man må normalt påregne 3-4 uker før passet kan bli utlevert ved ambassaden


Avhenting
Når passet er utstedt og mottatt ved ambassaden, kan det hentes i åpningstiden. Du må da medbringe ditt gamle pass, som vil bli makulert elektronisk og fysisk. Du kan få beholde ditt gamle pass.


Hvor lenge er passet gyldig?

 • Pass til personer som har fylt 16 år, utstedes for et tidsrom på 10 år
 • Pass til personer til og med fylte 15 år har følgende gyldighetstid:
  • 0-5 år: to år
  • 5-10 år: tre år
  • 10-15 år: fem år

Et pass er likevel bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet.

 


Bookmark and Share